Sábado, 24 outubro 2020

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2 - Ensinanza

30/01/15

Decreto polo que se desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.DOGA 27-01-2015

26/01/15

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa Erasmus+. BOE 26-01-2015

26/01/15

Bases reguladoras das axudas para o mantemento de escolas infantís de 0 a 3 anos, dependentes de entidades privadas de iniciativa social. DOGA 26-01-2015

21/01/15

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado na ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro. DOGA 21-01-2015

21/01/15

Convocatoria da proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos. DOGA 21-01-2015

16/01/15

Relación de axudas concedidas para o mantemento das escolas infantís de 0 a 3 anos, dependentes de entidades privadas de iniciativa social. DOGA 16-01-2015

16/01/15

Liitación dunha escola infantil de 3 unidades no concello de Oza. DOGA 16-01-2015

13/01/15

Convocatoria de axudas para a realización, polas ANPAS nos centros educativos de Galicia de actividades complementarias e extraescolares para conciliar a vida familiar e laboral. DOGA 13-01-2015

13/01/15

Relación de axudas concedidas para a mtraícula nun máster universitario oficial destinados a titulados universitarios en desemprego para o curso 2014 2015. DOGA 13-01-2015

13/01/15

Relación de axudas concedidas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014 2015 nas universidades de Galicia. DOGA 13-01-2015

09/01/15

Anuncio da convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas non universitarias. DOGA 09-01-2015

09/01/15

Convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia para ensinanzas non universitarias, curso 2014 2015

09/01/15

Convocatoria de axudas para estudos universitarios no curso académico 2014 2015 de segundo e posteriores cursos nas universidades de Galicia. DOGA 09-01-2014

07/01/15

Anuncio pola que se convoca a provisión de catro pazas de académicos numerarios e seis prazas de académicos correspondentes. DOGA 07-01-2015

03/01/15

Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. BOE 03-01-2015

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla