Mércores, 21 outubro 2020

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2 - Ensinanza

07/08/15

Resolución pola que se ditan instrucións apra o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no sistema educativo no curso 2015 2016. DOGA 07-08-2015

05/08/15

Relación de axudas concedidas para a realización de actividades de formación en linguas extranxeiras no ano 2015. DOGA 04-08-2015

05/08/15

Relacion de axudas concedidas a estudantes universitarios para estadias nalgun Estado da Union Europea. DOGA 28-07-2015.pdf

30/07/15

Resolución pola que se ditan instrucións no curso académico 2015 2016 para a implantación do currículo da ESO e bacharelato en Galicia. DOGA 29-07-2015

28/07/15

Relacion de axudas concedidas a estudantes universitarios para estadias nalgun Estado da Union Europea. DOGA 28-07-2015

22/07/15

Orde pola que se regulan as ensinanzas de formacion profesional basica en Galicia asi como o acceso e admision nestas ensinanzas. DOGA 22-07-2015

21/07/15

Orde pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centos docentos na ESO e Bacharelato, e se regula o seu currículo e oferta. DOGA 10-07-2015

21/07/15

Orde pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a formación en competencia lingúistica e comunicativa. PIALE 2015. DOGA 21-07-2015

21/07/15

Orde pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centos docentos na ESO e Bacharelato, e se regula o seu currículo e oferta. DOGA 10-07-2015

18/07/15

Real Decreto por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, Bachiller, FP..BOE 18-07-2015

16/07/15

Orden de modificación da normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de Educación infantil, primaria, ESO, Bacharaletato e FP. DOGA 13-07-2015

16/07/15

Bases reguladoras para o concurso público de oito bolsas de formación en proxectos de investigación a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. DOGA 13-07-2015

16/07/15

Convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitariso no curso 2015 2016. DOGA 16-07-2015

16/07/15

Resolución pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. DOGA 16-07-2015

04/07/15

Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015 2016. BOE 04-07-2015

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla