Sábado, 24 outubro 2020

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2 - Ensinanza

29/02/16

Convocatoria de axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos ao alumnado de centros escolares. DOGA 29-02-2016

26/02/16

Convocatoria de audas de mobilidade complementarias ás do programa Erasmus+ destinadas a alumnos de ensinanzas artísticas superiores. DOGA 26-02-2016

26/02/16

Convocatoria de premios extraordinarios de FP de grao superior en Galicia. DOGA 26-02-2016

24/02/16

Orde pola que se convoca e se establece o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantiis 0 a 3 anos de titularidade privada. DOGA 24-02-2016

24/02/16

Resolución pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas intantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais. DOGA 24-02-2016

18/02/16

Orde que regula as axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversas para linguas estranxeiras. DOGA 18-02-2018

15/02/16

Orde pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei 20 2006 de educación. DOGA 15-02-2016

11/02/16

Convocatoria de actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. DOGA 11-02-2016

11/02/16

Convocatoria de actividades de formación para o persoal da Administración local da Comunidade autónoma de Galicia. DOGA 11-02-2016

04/02/16

Fademur denuncia que el sistema de becas al estudio excluye a los hijos de agricultores y ganaderos. Agrodigital 04-02-2016

30/01/16

Bases reguladoras das axudas destinadas a accións de prevención de riscos laborais en Galicia. DOGA 29-01-2016

30/01/16

Bases reguladoras das axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios e que por causas sobrevidas teñan dificultades econòmicas para continuar os estudos. DOGA 29-01-2016

30/01/16

Convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2016. DOGA 28-01-2016

30/01/16

Resolución da Dirección Xeral de Educación pola que se convoca a PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL para maiores de vinte anos. DOGA 28-01-2016

30/01/16

Resolución da Direccción Xeral de Educación pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos. DOGA 28-01-2016

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla