Luns, 18 xaneiro 2021

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 1 - Vivenda

23/12/13

Convocatoria de axudas ás personas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga no exercicio 2014. DOGA 23-12-2013

31/10/13

Relación de axudas concedidas para a renovación de cubertas con lousa. DOGA 31-10-2013

13/07/13

Distancias mínimas que deben respectar as novas reposobacións forestais de acordo coa Lei 7 2012 de Montes de Galicia.

28/06/13

Convocatoria de subvencións dirixidas a familias para a adquisición de equipamentos de televisión dixital terrestre mediante recepción satelital en vivendas e edificacións en determinadas zonas de Galicia. DOGA 28-06-2013

25/06/13

Orde pola que se convocan subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda que conten co financiamento cualificado do Plan 2009 2012.DOGA 25-06-2013

21/06/13

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitaci´con e adaptación de edificios de vivendas protexidas de promoción pública. DOGA 21-06-2013

05/06/13

Ley 4 2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. BOE 05-06-2013

03/06/13

Convocatoria de axudas destinadas ás persoas titulares das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga. DOGA 03-06-2013

03/06/13

Convocatoria de subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no rural, histórico e dos camiños de Santiago. DOGA 03-06-2013

22/04/13

Fomento plantea retirar la renta de enmancipación a los jóvenes que aún la cobran. El Correo Gallego 22-04-2013

10/04/13

Real Decreto de fomento del alquiler d eviviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013 2016. BOE 10-04-2013

10/04/13

Lista de entidades que han comunidado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestruturación viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. BOE 10-04-2013

07/03/13

Orde pola que se establecen as axudas para investimentos en transformaci´n e comercialización de produtos agrarios e forestarais do período 2007-2013. DOGA 07-03-2013

31/01/13

REsolución pola que se publican as subvencións concedidas a Comunidades de Propietarios de vivendas de protección oficial de promoción pública. DOGA 31-01-2013

31/01/13

Resolución pola que se acorda pechar o prazo de presentación de solicitudes de incorporación de vivendas ao Programa Aluga. DOGA 31-01-2013

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 12   13    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla