Martes, 28 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

13/10/14

Convocatoria de probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. DOGA 13-10-2014

08/10/14

Fene. Comienza la construcción de la segunda guardería del concello. Diario de Ferrol 08-10-2014

08/10/14

Convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial destinadas a titulados universitarios en situación de desemprego para o curso 2014 2015. DOGA 08-10-2014

08/10/14

Convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014 2015 nas Universidades de Galicia. DOGA 08-10-2014

06/10/14

San Sadurniño. Concesión de servizo público. Escola Infantil. BOP 06-10-2014

06/10/14

Relación de ayudsa concedidas dentro de la convocatoria Erasmus.es. BOE 04-10-2014

06/10/14

Decreto polo que se regula a acreditación, a uniformidade e os distintivos do persoal voluntario das agrupacións de voluntarios de protección civil. DOGA 06-10-2014

06/10/14

Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se convoca o programa XOGADE en idade escolar para o curso 2014 2015. DOGA 29-10-2014

06/10/14

Decreto polo que se regula en Galicia a venda directa dos produtos primarios desde as explotacións á persoa consumidora final. DOGA 30-09-2014

06/10/14

Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando en programas de erradicación. DOGA 30-09-2014

06/10/14

Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. DOGA 01-10-2014

06/10/14

Resolución pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas proviniciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. DOGA 01-10-2014

06/10/14

Resolución de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2013. DOGA 02-10-2014

06/10/14

Neda. Anncio de revogación e outorgamento de delegación da concelleria de Obras, servizos, parques e xardíns. BOP 02-10-2014

26/09/14

Tipo IBI en Neda dos últimos anos

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155 156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYmzefnH' (Errcode: 28)

    Volver