Luns, 27 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

13/09/12

Resolución pola que se emncomendan ó Consorcio Galego de Servizos de Benestar as xestión para construcción de escolas infantís de 0-3 anos en varios concellos. DOGA 13-09-2012.pdf

03/09/12

Neda- Anuncio de notificacións de sancións de tráfico. BOP 03-09-2012.

03/09/12

Resolución respecto a la formación previa y uniformidad de los Guardas Particulares del Campo en sus distintas especialidades. BOE 03-09-2012.pdf

01/09/12

Resolución por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes del programa Prepara de desempleo. BOE 01-09-2012

31/08/12

Orde pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011 2012. DOGA 31-08-2012

31/08/12

Orde pola que se establecen as axudas para promover a afiliación á Seguriade Social das persoas cotitulares de explotacións agrarias. DOGA 31-08-2012

31/08/12

Resolución pola que se encomendan ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade as xestión para a construción de varias escolas infantís de 0-3 anos. DOGA 31-08-2012

30/08/12

Orde pola que se reduce a partida económica das axudas para programas de fomento de emprego en empresas de economia social e de promoción do cooperativismo. DOGA 30-08-2012

30/08/12

Publicación do convenio colectivo das empresas do sector de panaderías da provincia da Coruña. BOP 29-08-2012

27/08/12

Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a integración laboral de persoas con discapacidad na empresa ordinaria. DOGA 27-08-2012

25/08/12

Real Decreto Ley por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su desempleo. BOE 25-08-2012

23/08/12

Orde que regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellora da competencia linguistica do alumnado en linguas extranxeiras. DOGA 23-08-2012

20/08/12

Orde do 9 de agosto polo que se modifica determinada normativa da Lei de Dependencia. DOGA 20-08-2012

20/08/12

Orde do 13 de agosto pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados en varios niveles da Educación. DOGA 20-08-2012

20/08/12

Subvencións a microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións cofiananciadas polo Feader. DOGA 20-08-2012

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216 217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYFTOZPe' (Errcode: 28)

    Volver