Domingo, 26 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

11/10/13

La Lomce, una ley que nace muerta. La Voz de Galicia 11-10-2013

10/10/13

Relación de convenios de subscritos pola Consellería de Cultura e educación no segundo cuadrimestre do ano. DOGA 10-10-2013

08/10/13

Relación de axudas destinadas a estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitar

08/10/13

Aprobación definitiva da Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar. BOP 08-10-2013

08/10/13

Neda- Aprobación inicial da Ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira. BOP 08-10-2013

04/10/13

Axudas dirixidas a escolas de música non dependentes da Conselleria de Educación. DOGA 04-10-2013

04/10/13

Axudas para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario destinados a titulados universitarios en situación de desemprego para o curso 2013 2014. DOGA 04-10-2013

03/10/13

Los presupuestos del Estado para 2014 consolidan el abandono del medio rural.03-10-2013

03/10/13

Orden de modificación del plazo de comunicación de cesiones de derechos de ayuda del PAGO ÚNICO. BOE 03-10-2013

03/10/13

Real Decreto de modificación das organizacións de produtores de leite en Galicia. DOGA 03-10-2013

01/10/13

Resolución pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración da Secretaria Xeral para o Deporte no segundo cuadrimestre do ano 2013. DOGA 01-10-2013.pdf

01/10/13

Resolución de axudas concedidas para a realizaciónn de programas culturais en Galicia. DOGA 01-10-2013.pdf

01/10/13

Copia de Corrección de erros por la que se regula a prestación ortoprotésica en Galicia. DOGA 01-10-2013.pdf

01/10/13

Xa se pode comunicar a queima de rastroxos. Galiciaartabradigital 01-10-2013.pdf

30/09/13

Relación de premios fin de carreita para alumnos que remataron os estudos universitarios no 2012 nas Universidades Galegas. DOGA 30-09-2013

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189 190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYg9lxsD' (Errcode: 28)

    Volver