Luns, 27 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

30/05/14

Francia decide cómo repartir sus ayudas acopladas. 30-05-2014

30/05/14

Convocatoria de axudas para adquisición de libros de testos para alumnos de educación primaria, ESO ou edicación especial para o curso 2014 2015. DOGA 30-05-2014

29/05/14

Neda. Normas de cobranza en período voluntario extraordinario do padrón de recollida de lixo do Concello de Neda. Campaña do primeiro semestre do exercicio 2014. BOP 29-05-2014

28/05/14

Convocatoria de subvencións a concellos de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais. DOGA 28-05-2014

28/05/14

Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. DOGA 28-05-2014

28/05/14

Convocatoria de subvencións a festivas de artes escénicas e de música no ano 2014. DOGA 28-05-2014

27/05/14

Los españoles consumen la mitad de queso que los comunitarios. 27-05-2014

27/05/14

Publicación da relación definitiva de nenas e nenos admitidos para o curso 2014 2015 nas escolas infantís de 0 a tres anos da Conselleria de Traballo. DOGA 27-05-2014

27/05/14

Convocatorias das axudas para o Programa de Promoción do Emprego Autónomo no ano 2014. DOGA 27-05-2014

27/05/14

Bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos para o ano 2014. DOGA 27-05-2014

26/05/14

Resolución da Secretaria Xeral da Emigración pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do 2014. DOGA 26-05-2014

26/05/14

Bases reguladoras que rexerán as axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes. DOGA 26-05-2014

26/05/14

Resolución pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximen especiais por especies durante a tempada 2014 2015. DOGA 26-05-2014

26/05/14

Bases reguladoras que rexerán as axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes. DOGA 26-05-2014

26/05/14

Relación das axudas para paliar os danos producidos polo lobo. DOGA 26-05-2014

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166 167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYetnRYq' (Errcode: 28)

    Volver