Luns, 27 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

17/06/15

Relación de axudas concedidas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia. DOGA 10-06-2015

17/06/15

Procedemento para a concesión de axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares para o curso escolar 2015 2016. DOGA 10-06-2015

17/06/15

Explicación de cómo tributa la transmisión de derechos de pago único. 15-06-2015

17/06/15

Aberto o prazo para inscribirse no programa Conciliamos Xogando hasta o 23 de xuño

17/06/15

Convocatoria de probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercancias perigosas. DOGA 17-06-2015

17/06/15

Orde que autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de grao, máster universitario e programas de doutoramento nas universidades de Galicia. DOGA 17-06-2015

17/06/15

Calendario escolar para o curso 2015 2016 nos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia. DOGA 17-06-2015

17/06/15

Acordo polo que se aproba o expediente de información pública da modificación do Plan sectorial da rede viaria de Ferrolterra. DOGA 16-06-2015

09/06/15

Relación de subvencións concedidas as ANPAS de centros públicos para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar. DOGA 09-06-2015

08/06/15

Resolución por la que se publican los indices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en2014 a los efecto de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. BOE 08-06-2015

05/06/15

Protocolo de derivación entre comunidades autónomas para a coordinación das súas redes de centros de acollida para as mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos. DOGA 05-06-2015

04/06/15

Aprobación do Plan de inspección en materia de seguridade industrian na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. DOGA 13-05-2015

04/06/15

Trámites a realizar para a RECUPERACIÓN DOS IMPORTES DEIXADOS DE PERCIBIR POR SUPRESIÓN DA PAGA EXTRAORDINARIA DE 2012. DOGA 13-05-2015

04/06/15

Orden que modifica los plazos para tramitar la PAC 2015. DOGA 13-05-2015

03/06/15

Relación definitiva de nenas e nonos admitidos para o curso 2015 2016 nas escolas infantís de 0 a 3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais. DOGA 29-05-2015

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132 133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYqUihbN' (Errcode: 28)

    Volver