Venres, 1 xullo 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

23/07/15

Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. BOE 23-07-2015

22/07/15

Ley Ordenadora del Sistema de Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. BOE 22-07-2015

22/07/15

Bases reguladoras do programa de promocion da integracion laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria...DOGA 22-07-2015

22/07/15

Orde pola que se regulan as ensinanzas de formacion profesional basica en Galicia asi como o acceso e admision nestas ensinanzas. DOGA 22-07-2015

21/07/15

Orde pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centos docentos na ESO e Bacharelato, e se regula o seu currículo e oferta. DOGA 10-07-2015

21/07/15

Orde pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a formación en competencia lingúistica e comunicativa. PIALE 2015. DOGA 21-07-2015

21/07/15

Orde pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centos docentos na ESO e Bacharelato, e se regula o seu currículo e oferta. DOGA 10-07-2015

21/07/15

Neda. Anuncio da convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro, exercicio 2014. BOP 21-07-2015

20/07/15

Relacion de subvencions para emprego autonomo no exercicio 2014 a menores de 30 anos. DOGA 09-07-2015

20/07/15

Relacion de axudas concedidas para a promocion do emprego autonomo no exercicio 2014. DOGA 09-07-2015

18/07/15

Real Decreto por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, Bachiller, FP..BOE 18-07-2015

18/07/15

Real Decreto de modificación de la normativa en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. BOE 18-07-2015

18/07/15

Que demandan os gandeiros e que ofrece a Administración no sector lácteo. Campo Galego 18-07-2015

17/07/15

Convocatoria de axudas a personas raballadoras autonomas pola contratacion indefinida de persoas asalariadas. DOGA 17-07-2015

16/07/15

Orden de modificación da normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de Educación infantil, primaria, ESO, Bacharaletato e FP. DOGA 13-07-2015

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128 129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYLBWfls' (Errcode: 28)

    Volver