Luns, 27 xuño 2022

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 2

19/11/15

Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014 2020 de Galicia

18/11/15

Orde pola que se modifica o Manual de sinalización turística de Galicia, referente á imaxe e sinalética do Camiño de Santiago. DOGA 18-11-2015

18/11/15

Relación de axudas concedidas ós concellos de Galicia para o fomento da accesibilidade esinalización nos recursos turísticos no medio rural. DOGA 18-11-2015

18/11/15

Bruselas advierte de nuevo sobre el riesgo de pérdida de fondos de desarrollo rural en España. Agrodigital 18-11-2015

16/11/15

Acordo da Xefatura Territorial da Conselleria de Educación pola que se dá publicidade ao inicio dos expedientes de reintegro de axudas ao estudo. DOGA 16-11-2015

13/11/15

Convocatoria de subvencións a clubs deportivos, SAdeportivas e agrupacións deportivas escolares para o desenvolvemento de actividades deportivas. DOGA 13-11-2015

13/11/15

Resolución pola que se regulan os contratos programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria dirixidos á mellora do éxito escolar. DOGA 13-11-2015

12/11/15

Relación de axudas concedidas a estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunicarios no curso 2015 2016. DOGA 12-11-2015

12/11/15

Apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes para concorres ás proba sdas formacións de adestradores deportivos de futbol e futbol sala. DOGA 12-11-2015

12/11/15

Relación de axudas concedidas a entidades galegas e agrupacións de concellos destinadas ao financiamento para realización de festivais, feiras.. DOGA 12-11-2015

12/11/15

Convocatoria dunha xornada formativa sobre comunicación e redes sociais para persoal de emerxencias e protección civil. DOGA 12-11-2015

11/11/15

Relación de premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014 2015. DOGA 11-11-2015

11/11/15

Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. DOGA 11-11-2015

11/11/15

Convocatoria de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro par aa Investigación en Humanidades. DOGA 11-11-2015

11/11/15

Relación de locais oficiais e lugares públicos que se reservan para a realización gratuita de actos de campaña electoral. BOP 11-11-2015

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117 118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224    Seguinte
En portada
  • + visto
  • + comentado

    Error: Can't create/write to file '/tmp/MYtDNfVe' (Errcode: 28)

    Volver