Luns, 18 xaneiro 2021

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 1

27/07/12

Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. BOE 30-07-2011.

27/07/12

Comparativa do novo sistema de pensións.

27/07/12

Decreto polo que se estabece e se regula o sistema de información sobre o consumo de bebidas alcohólicas a menores. DOGA 07-06-2012

27/07/12

Real Decreto Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. BOE 26-05-2012

27/07/12

Real Decreto Ley del Sistema Nacional de Salud. BOE 24-04-2012

27/07/12

Lei galega de protección xeral das persocas consumidoras e usuarias. DOGA 11-04-2012.

27/07/12

Orde pola que se regulamenta a sinalización das limitacións no consumo, venda de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia. DOGA 13-03-2012.

27/07/12

Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo de finaciación de los pagos a proveedores. BOE 12-03-2012.

27/07/12

Real Decreto ley por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos para establecer mecanismos de financiación para el pado de proveedores a los ayuntamientos. BOE 25-02-12.

27/07/12

Normativa que actualiza e refunde a vixente en materia de xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006 123 CE. DOGA 06-02-2012.pdf

27/07/12

Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero. BOE 04-02-12.

27/07/12

Normativa que regula o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de haberes a Administración Xeral e do sector público en Galicia. DOGA 02-01-2012.

27/07/12

Lei 12 2011 de Medidas Fiscais e Administrativas. DOGA 30-12-2011.

27/07/12

Lei 11 2011 de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012. DOGA 30-12-2011.

27/07/12

Lei 5 2011 do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. DOGA 24-10-11.

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81 82   83   84   85   86    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla