Martes, 2 marzal 2021

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 1

23/08/12

Orde pola que se modifica a do 28 de decembro de 2011 de prezos medios no mercado de determinados inmobles rústicos e urbanos en Galicia. DOGA 23-08-2012

18/08/12

Resolución de 2 de agosto por la que se publica la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. BOE 17-08-2012

14/08/12

Modificiación do Regulamento do Parlamento de Galicia. DOGA 14-08-2012

13/08/12

Lei 10 2012 de modificación da estrutura do Valedor do Pobo. DOGA 13-08-2012

10/08/12

Decreto polo que se aproba o Regulamento de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia. DOGA 03-08-2012

10/08/12

Corrección de erros da Orde pola que se aproban os modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de vertedura. DOGA 27-07-12

10/08/12

Lei 7 2012 de montes de Galicia. DOGA 23-07-12

10/08/12

Lei 7 2012 de montes de Galicia. DOGA 23-07-12

10/08/12

Lei 8 2012 de vivenda de Galicia. DOGA 24-07-12

10/08/12

Real Decreto por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a personas con pensiones no contributivas. BOE 04-08-2012

10/08/12

Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario a los efectos de asistencia sanitaria en España. BOE 04-08-2012

10/08/12

Cuadro de la Agencia Tributaria con las principales novedades en IVA

10/08/12

Resolución sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA. BOE 06-08-2012

27/07/12

Axudas para a renovación de cubertas de lousa. DOGA 19-06-12

27/07/12

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e seguranza nas instalacións de ascensores de propietarios de vivendas. DOGA 08-06-12.

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78 79   80   81   82   83   84   85   86    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla