Martes, 7 decembro 2021

Acceso Restrinxido Engadir a favoritos
Normativa 1

03/11/12

Real Decreto del Sistema Nacional de Salud por el que se fijan los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. BOE 03-11-2012

30/10/12

Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. DOGA 30-10-2012

26/10/12

Decreto polo que se crea o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios. DOGA 26-10-2012.pdf

24/10/12

Orden por la que se modifican los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). BOE 24-10-2012.pdf

23/10/12

Ley Orgánica pola que se reforma la anterior sobre financiación de los partidos políticos. BOE 23-10-2012

22/10/12

Decreto pola que se crea a Axencia Tributaria de Galicia e se aproba o seu estatuto. DOGA 22-10-2012.pdf

11/10/12

Orde pola que se establecen as axudas en réxime de concorrencia competitiva para a renovación do parque de maquinaria agrícola.DOGA 11-10-2012.pdf

11/10/12

Orde pola que se modifica a normativa das bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural. DOGA 11-10-2012.pdf

08/10/12

Bases reguladoras das axudas para que os mariscadores a pé poidan completar os períodos mínimos de cotización ao réxime especial dos traballadores do mar para alcanzar a pensión de xubilación. DOGA 03-10-2012.pdf

08/10/12

Resolución pola que se adianta o período de inicio hábil para o exercicio da caza para a tempada 2012 2013. DOGA 04-10-2012.pdf

08/10/12

Orden por la que se desarrollan las obligaciones de suministrio de información de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. BOE 05-10-2012.pdf

20/09/12

Distancias Ley de Montes.pdf

13/09/12

Resolución pola que se publica a instrucción sobre a prestación ASISTENCIA SANITARIA EN GALICIA ás persoas que non teñen a condición de asegurado ou de beneficiario recoñecido polo INSS ou ISM. doga 13-09-2012.pdf

03/09/12

Resolución pola que se fixan as normas dos sorteos e da venda de permisos de pesca en coutos para a tempada 2013. DOGA 03-09-2012

03/09/12

Eleccións autonómicas. Relacións das mesas e locais electorais eleccións autonómicas outubro 2012. BOP 03-09-2012.pdf

Atras  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77 78   79   80   81   82   83   84   85   86    Seguinte
En portada

PSdeG-PSOE, Avda. de Algeciras, 93. Entres. 15510 Neda (A Coruña)
E-mail: neda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IExplorer 7, FireFox, Mozilla